Bräntberget


Bräntberget ligger placerat i centrala Umeå. Med en konstsnö anläggning som snabbt ger "käppdjupt" för slalomåkaren, big jumps, rails, pulkbacke och allmänna åkytor finns utmaningar för både stora som små.
 • Öppettider

  Bräntberget är stängt för säsongen. 

  Telefon till liften

  090 - 16 16 48

  Köldgräns: Vid 20 grader minus eller kallare hålls backen stängd.

 • Skiduthyrning

  I Bräntberget finns inte längre skiduthyrning utan vi hänvisar till:

  Fritidsbanken

  Här kan du låna sport- och fritidsutrustning helt gratis i 14 dagar. Du hittar Fritidsbanken på Examensvägen vid Ålidhems centrum (bredvid Apotek Kronan).
  Läs mer på fritidsbanken.se

  Kontakt: Christer Thomasson, Platsansvarig
  072-0177267
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  360 Norr

  Här kan du hyra utrustning för en hel säsong.
  Kontakt: 070-314 35 75
  www.360norr.se

 • Liftpriser

  Skicard krävs för att kunna registrera liftkort

  Kortet kostar 50 kr, kan återanvändas och användas i alla de anläggningar som använder Skidata, som Kittelfjäll, Tärnaby, Bygdsiljum m. fl.

  Kvällskort

  50 kr

  Dagskort

  100 kr

  Veckokort

  300 kr

  Årskort

  1000 kr

  Eftermiddagskort: efter 13.00 på helgen: 75 kr

  Gratis för 0-6 år, men keycard och hjälm krävs.

  Klubbmedlemmar som tävlar/tränar för UHSK har rabatterat årskort. Visa intyg på betalt medlemskap samt träningsavgift vid betalning.

  Betalning: Ingen kontant betalning utan endast Swish och betalkort mottas.


 • Åkredskap

  Tillåtna åkredskap i backen

  Bräntberget är anslutet till SLAO (Svenska liftanläggningars organisation) och enligt deras regler är av säkerhetsskäl ednast följande åkredskap tillåtna i liftar och nedfarter:

  • Utförsåkningsskidor med skistopper eller fångrem
  • Snowboard med fångrem, hit räknas också snowskate om den har en fångrem

  Samt följande redskap med licens

  • Biski
  • Sitski
  • Skicart
  • Snowscoot (1 & 2)
  • Hillkick

  Rodel är tillåtet att åka efter bilvägen bakom Bräntberget.
  Detta under förutsättning att det sker i Umeå Rodelklubbs regi och att vägen är avstängd för annan verksamhet

 • Övrigt

  • Från taggsystemet får vi bl a åkstatistik. Mera åk ger underlag för fler investeringar i Bräntberget.
  • Nu kan du också lämna synpunkter på.
 • UHSK Umeå


  UHSK bildades 1966 då Umeå och Holmsund fortfarande var egna kommuner, därav namnet. Klubben består av cirka 600 medlemmar fördelade på tre sektioner - alpint, freeskiing och snowboard. Med OS-, VM- och SM-medaljer i statistiken är klubben en av landets bästa. Klubbens alpina verksamhet är officiellt den bästa i Sverige 2011.

  Bräntberget är klubbens plattform, här finns föreningens ägda klubbstuga med kringbyggnader. Med klubbstugan som bas så sker den mesta av barmarksträningen och under vintersäsongen finns här servering på helgerna och utrymmen för utbildning och sammanträden.


  UHSK 50 år!

  2016 fyllde klubben 50 år! Se glimtar från åren som gått.

  • Charlotta Säfvenberg
   Lisa Blomqvist
   Maria Pietilä Holmner

  • 20 st SM Lag UHSK guld.
   Enda föreningen som varje år levererar guld till Umeå.


  Fikastugan med servering

  Öppettider

  Fiket öppnar 13 januari 2024.
  Lördag - söndag kl 10.30-15.00.

  Meny/Prislista

  Säsongen 2024 har vi bland annat följande till försäljning:

  • Varmkorv
  • Pannkakor
  • Toast
  • Godis 
  • Varma och kalla drycker
  Kontaktpersoner fikastugan

  Johanna Loisel (Fikagruppsansvarig)
  0730-26 90 59

  Maria Backlund
  073-804 17 77

  Andreas Rågfeldt
  072-402 26 16

  Marina Nordstedt
  070-688 29 92

  Boka klubbstugan

  Vi har en stuga som du som medlem i klubben kan boka. Stugvärden är Maria Lindström, som du kan nå på telefon eller email.
  Här brevid ser du när stugan är bokad.

  Kontakta Maria Lindström

  Email

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Telefon

  Kalender

  Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31

  Bra att veta

  Klubbinfo
  Bildad 1966
  Föreningsnummer 14334
  Postadress Box 180 901 05 Umeå
  Fakturaadress Box 180 901 05 Umeå
  Mobil 070-573 57 37
  E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  E-post ekonomifrågor Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  E-post faktura (inläsningstjänst)

  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (faktureringsinformation)

  Bankgiro 606-8886
  Swish 123 457 23 19
  Organisationsnummer 894000-9403
  Styrelsen
  Ordförande Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-513 21 71
  Kassör Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-587 85 48
  Ledamöter Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-280 15 92
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-288 41 82
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 073-026 90 59
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-639 17 71
  Ulrik Berg 070-679 75 03
  Suppleanter Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-304 54 32
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 070-637 72 72
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 076-139 55 51
  Backgruppen

  Bräntbergets pister underhålls och bedrivs idellt av medlemmarna i klubben. Varje sektion har ansvariga för snökanonen och inom sektionernas träningsgrupper finns ansvariga som ser till att bemanningen fungerar under vintersäsongen. 

  Ansvariga snökanonerna - Alpina sektionen

  Rune Säfvenberg 070-558 05 29

  Ansvariga snökanonerna - Freeskiing sektionen

  Jörgen Eriksson 070-340 50 36
  Ola Romar 070-294 38 00
  Thomas Fredriksson 070-357 64 02
  Stadgar

  Reviderat vid Årsmöte 2009-10-21

  STADGAR

  För UHSK UMEÅ SKIDKLUBB 

  Stiftad den 15/8 1966

  Hemort

  Föreningen har sin hemort i Umeå. UHSK Umeå Skidklubbs adress är Box 180, 901 05 Umeå. 

  Definition

  Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

  Mål och inriktning

  Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. 

  Idrott skall utformas och organiseras så att i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varge utövare tillfredställelse med hänsyn till var och ens värderingar. 

  Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

  Idrott skall verka som kontaktmedel och representera alla människors lika värde.

  Ändamål

  Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

  Medlemskap

  § 1 Medlem tas in i föreningen av  Huvudstyrelsen efter ansökan, tillsammans med medlemsavgift som fastställs av det årligen kommande Årsmötet.

  Huvudstyrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att ta in medlem.

  Ansökan får avslås om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. 

  Beslut om avslag på medlemsansökan fattas av Huvudstyrelsen.

  Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9§ RF:s  stadgar.

  Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att UHSK Umeå Skidklubb, och SSF (Svenska Skidförbundet) och RF (Riksidrottsförbundet) som föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på internet medlemmens personuppgifter - inklusive bilder - som föreningen beslutat om i sin verksamhet . (Tillägget om stadgeändring antaget vid årsmöte 2009-10-21). 

  § 2 Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen eller föreningens medlemsregisteransvarige och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

  Har medlemmen ej betalt medlemsavgift till föreningen bestämmer  Styrelsen om avgiften ska betalas eller inte. 

  Medlem som i tid inte betalat årsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen

  §3 Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Huvudstyrelsen. 

  Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått inom viss av Huvudstyrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar. 

  I beslut om uteslutning skall skälen redovisas samt anges vad den uteslutne ska iaktta vid ett överklagande. Detta ska postas inom tre dagar från beslutsdagen till den uteslutne eller på annat betryggande sätt levereras. Överklagan regleras i 79 § i punkt 1 och 80 i RF:s stadgar.

  Medlem

  §4 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,

  • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas i beslutande organ inom föreningen,
  • har rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

  § 5 Medlem skall betala den årsavgift som beslutas av Årsmötet.

  Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställes av Årsmötet.

  Hedersmedlem är befriad från avgifter.

  Medlemskort får ej utlånas eller överlåtas.

  § 6 Medlem har rätt till  att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som övriga medlemmar.

  Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall vederbörande SF ge sitt samtycke.

  Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

  Styrelsen

  § 7 Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen.

  Styrelsen skall Inom ramen för  RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen

  Det åligger Styrelsen särskilt att:

  • tillse att för föreningens bindande regler iakttas
  • verkställa av Årsmötet fattade beslut
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • ansvara för och förvalta föreningens medel
  • och förbereda årsmötet

  § 8 Huvudstyrelsen  består av ordförande och 6 övriga ledamöter jämte 3 suppleanter.

  § 9 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

  Avgår vald styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen, som styrelseledamot för tiden till nästa  Årsmöte.

  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de befattningar som behövs.

  Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket i RF:s stadgar.

  § 10 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

  § 11 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. 

  Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter är kallade till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande.

  Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

  § 12

  Ordföranden

  Är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

  Sekreteraren

  att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten

  att föra protokoll över Styrelsens sammanträden

  att registrera  och förvara skrivelser

  att tillse att fattade beslut verkställs

  att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa

  att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

  Kassören

  att se till att medlemmarna  betalar föreskrivna avgifter

  att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få

  att driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa 

  att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper

  att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare respektive kontrolluppgifter

  att årligen upprätta balans respektive resultaträkningar

  att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs

  att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp

  att utarbeta underlag för budget.

  Verksamhets och räkenskapsår

  § 13 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/7-30/6

  Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

  Revision

  § 14 Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när de gäller revision av förvaltningen av det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

  Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

  Sektioner

  § 15 Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner, Alpint, Freeskiing och Snowboard.

  Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte som sammankallas för prövning av sådan fråga.

  § 16 Ledningen för varje sektion utövas av sektionsstyrelse, bestående av ordföranden och minst två övriga ledamöter. 

  Sektionsstyrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör.

  Sektionsstyrelsen väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av föreningens årsmöte.

  Härutöver får Huvudstyrelsen utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen.

  § 17 Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har.

  § 18 Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till Huvudstyrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. HS gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga  med hänsyn till de skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

  Möten

  Ordinarie möten

  § 19 Föreningens Årsmöte hålls i oktober och Huvudstyrelsemöten minst fyra gånger årligen.

  Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. 

  Kallelse jämte dagordning för årsmötet  meddelas medlemmarna senast tre veckor före mötet av Styrelsen genom Föreningens hemsida och mejl enligt gängse mejllista.

  Styrelsen ska hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

  § 20 Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året har fyllt 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. 

  Denna är personlig och får inte överlåtas på annan. 

  Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

  § 21 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

  § 22 Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

  1. Upprop och fastställand av röstlängd för mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  3. Fastställande av dagordningen.
  4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
  5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera protokollet, samt rösträknare.
  6. Huvudstyrelsens och Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
  7. Revisorernas berättelse över Huvudstyrelsens och Sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid som revisionen avser.
  9. Fastställand av medlemsavgifter.
  10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
  11. Val av:
  • Föreningens ordförande, tillika Huvudstyrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
  • Halva antalet övriga ledamöter i HS för en tid av två år.
  • 3 suppleanter i HS med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  • 2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte HS eller SS ledamöter delta.
  • 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande.
  • Beslut av erforderligt antal ombud på SDF möten.

  12.   Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.
  13.   Behandling av förslag, som väckts av Styrelse eller inlämnats till HS av SS eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av  föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

  1. Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

  Extra möte

  § 23 HS får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

  Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar. 

  Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

  Kallelse jämte dagordning för extra möte meddelas senast sju dagar före mötet till medlemmarna genom Föreningens hemsida och mejl enligt gängse mejllista. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

  § 24 Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

  Beslut, omröstning

  § 25 Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. 

  Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till § 8 i RF:s stadgar).

  Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. 

  Vid omröstningen som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

  Beslut bekräftas med klubbslag.

  Stadgefrågor m.m.

  § 26 Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

  Möte, som utlyses för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller om nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

  § 27 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

  Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

  § 28 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

  Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

  Bra länkar
  www.skidor.com Nyttig skidlänk för alla som vill hålla sig uppdaterad i skidsverige
  www.skidor.com/vasterbotten Vad händer i Alpina Västerbotten?
  www.smhi.se Vad blir det för valla imorrn? Bäst att kolla vädret!
  www.fis-ski.com Följ resultat och tävlingar för våra juniorer och seniorer
  ta.skidor.com Tävlingskalendern för anmälan till tävlingar

  Mer om UHSK på Facebook

  Bli medlem


  • UHSK Umeå SK

   Vi har en huvudstyrelse med tre sektioner i vår förening, Alpina, Freeskiing och Snowboard. Du väljer vilken sektion som passar dig. Vi är ca 600 medlemmar i klubben och ungefär 150 är licensierade åkare i olika åldrar. Andra medlemmar är till exempel personer med stort hjärta för de alpina sporterna.

   Klubben driver Bräntberget i Umeå, där finns också klubbstugan. I backen bedrivs träning främst för de yngsta alpina åkarna, klubben sköter liftskötsel och snötillverkning.

  • Varför vara medlem?

   • Du som älskar alpint, freeskiing eller snowboard
   • Du vill åka med likasinnade
   • Du vill träna och tävla
   • Du får möjlighet att handla utrustning till rabatterat pris
   • Du får möjlighet att köpa liftkort i Bräntberget till reducerat pris i samband med betalning av träningsavgift
   • Du får möjlighet att hyra klubbstugan till reducerat pris.
  • Medlemsavgifter

   150 SEK

   för ungdomar upp till 17 år

   200 SEK

   från 18 år och äldre

   350 SEK

   per familj

  • Träningsavgifter

   För alpint

   1000 SEK upp till 13 år (U8, U10, U12)
   1200 SEK från 14 år (U14, U16)

   För snowboard

   605 SEK för ett helt år

   För freeskiing

   605 SEK för ett helt år

  • Betalning

   Medlemmar faktureras medlemsavgift samt eventuella träningsavgifter för deltagande i träningsgrupper via Sportadmin och fakturan kommer som e-post.

  Missa inte!

  © 2022 UHSK Umeå Skidklubb | Administration | Producerad av Voya