Backgruppen

Bräntbergets pister underhålls och bedrivs idellt av medlemmarna i klubben. Varje sektion har ansvariga för snökanonen och inom sektionernas träningsgrupper finns ansvariga som ser till att bemanningen fungerar under vintersäsongen. 

Ansvariga snökanonerna - Alpina sektionen
Mikael Fjällberg 076-828 95 80
Rune Säfvenberg 070-558 05 29
Torbjörn Granered 070-249 33 41
Ansvariga snökanonerna - Freeskiing sektionen
Jörgen Eriksson 070-340 50 36
Ola Romar 070-294 38 00
Thomas Fredriksson 070-357 64 02

Bemanning av snöjour UHSK 

Vi hjälps alla åt för att bemanna snösprutning samt lift under säsongen. Upplägget för snöjouren blir som tidigare år att:

  • Alpina bemannar måndag kl 12.00 till torsdag kl 23.59
  • Freeskiing bemannar fredag kl 00.00 till torsdag kl 11.59.

Du kan boka in pass för snösprutning samt liftbemanning via bokningsschemat nedan.
Bokningsschema för Alpina
Bokningsschema för Freeskiing

Bra att veta Inför bemanning av snöjour

UHSK genomför löpande genomgångar av hantering av snökanon samt lift under vintersäsongen så passa på att ta del av detta när tillfälle erbjuds via sektionernas mailutskick. Instruktioner finns också att ta del av nedan.

Instruktioner för hantering av snökanon
När snökanonen väl är igång är det viktigaste att följande kontroll sker ett par gånger i timmen:

  • Lyft på slangar och kablar till snökanonerna så de inte fryser fast/blir översnöade. 
  • Kolla så det inte blir isbildning i kyltornet. Skulle det bildas is inne i bassängen under kyltornet så sänk hastigheten på fläkten med reglaget på panelen. Vid kraftig isbildning kan man även stänga luckorna tillfälligt. 
  • Kolla så att det inte blir isbildning på liftvajrar och liftstolpar. Använd kroken (lång pinne med en trekrok) för att avlägsna isen. Vrid kanonerna om stora problem uppstår eller ring Jörgen. 
  • Ha koll på vinden så att snö inte kommer in i fläkten på snökanonen. Vrid kanonen om det skulle ske.  

Vill man fördjupa sig i detaljer hur backgruppen sköter systemet ladda ned manual här: 
Instruktioner för snökanon (pdf)

Instruktioner vid liftbemaning
Instruktioner vid liftbemanning (pdf)

Print Email