Klubbinfo

brantberget-liten brantberget3-liten

Bräntberget är klubbens plattform, här finns föreningens ägda klubbstuga med kringbyggnader. Med klubbstugan som bas så sker den mesta av barmarksträningen och under vintersäsongen finns här servering på helgerna och utrymmen för utbildning och sammanträden.
Bräntberget ligger placerat i centrala Umeå. Med en konstsnö anläggning som snabbt ger "käppdjupt" för slalomåkaren, big jumps, rails, pulkbacke och allmänna åkytor finns utmaningar för både stora som små.

Print Email